43. Konferencja Naukowo-Techniczna W imieniu Stowarzyszenia Naukowo – Technicznego „Energia i środowisko w mleczarstwie” mamy przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w 43. Konferencji Naukowo-Technicznej nt. „Zrównoważone zarządzanie energią i środowiskiem w przemyśle spożywczym”, która odbędzie się w dniach 9-12 września 2024 r. w hotelu „Gołębiewski” w Mikołajkach.
Tegorocznej konferencji towarzyszyć będzie wspomnienie o Św. P. prof. Januszu Budnym, który odszedł od nas w dniu 8 maja 2024 r.

Celem konferencji będzie:
  • wymiana doświadczeń i poglądów oraz integracja środowiska naukowego i praktyków zainteresowanych problematyką zrównoważonego gospodarowania energią i środowiskiem w produkcji żywności.
  • zaprezentowanie korzyści możliwych do osiągnięcia przy zastosowaniu nowych rozwiązań technologicznych i technicznych ułatwiających przedsiębiorstwom przemysłu spożywczego (zwłaszcza branży mleczarskiej) wypełnienie zobowiązań wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej.
Do udziału w Konferencji zapraszamy praktyków z przemysłu spożywczego: prezesów i dyrektorów, ich zastępców, głównych mechaników i energetyków, pracowników firm i instytucji technicznych, właścicieli firm specjalistycznych, pracowników firm projektowych oraz pracowników naukowych,  zajmujących się problematyką zrównoważonego zarządzania energią i środowiskiem.
 
Licząc na przyjęcie zaproszenia, zachęcamy do zapoznania się z komunikatem nr 1 oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego https://snt-eis.pl/formularz-zgloszenia-udzialu-w-knt/ oraz na stronie stowarzyszenia https://snt-eis.pl/konferencja-2024/ dostępnych do 15 sierpnia 2024 r.
 

Współpraca