Krzysztof Wróblewski - redaktor naczelny Polska Rolna z Waldemarem Jankowskim - Wiceprezesem Dolnośląskiej Izby Rolniczej rozmawiał o sytuacji małych i średnich firm skupujących zboże. Do spotkania doszło podczas VI Europejskiego Forum Rolniczego, które odbyło się w Jasionce koło Rzeszowa.


Współpraca