XVII Euroforum Polskiego Mleczarstwa - zaproszenie do udziału 13-15 maja br. w Gniewie

Szanowni Państwo,
Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy zaprasza do udziału w XVII Euroforum Polskiego Mleczarstwa.
XVII Euroforum Polskiego Mleczarstwa to wyjątkowe, cykliczne wydarzenie na mleczarskiej mapie Polski.

Spotkanie skierowane jest do kadry menadżerskiej podmiotów przetwórstwa mleka, przedstawicieli firm współpracujących z mleczarstwem, pracowników nauki związanych z przemysłem mleczarskim oraz przedstawicieli organizacji i mediów branżowych.
XVII edycja Euroforum odbędzie się w dniach 13 – 15 maja 2024 r. w hotelu Zamek Gniew w Gniewie.

Podczas Euroforum odbędą się:

1. XXXII Krajowa Ocena Przetworów Mlecznych i Konkurs „Produkt Mleczny Roku 2024”.

2. Konkurs „Innowacje Techniczne i Technologiczne w Mleczarstwie”.

3. Seminaria poświęcone problematyce sektora mleczarskiego z uwzględnieniem aktualnej sytu-acji w mleczarstwie i wyzwań przed nim stojących.

4. Sympozjum techniczno – technologiczne - umożliwia uczestnikom zapoznanie się z nowo-ściami technologicznym i wymianę doświadczeń.

5. Uroczyste wręczenie medali i statuetek laureatom ww. Oceny i konkursów.

Na wysoki poziom merytoryczny Euroforum składa się obecność licznych praktyków i ekspertów oraz czołowych firm polskiego przemysłu mleczarskiego.

Współpraca