OSM Piątnica nagrodziła dostawców mleka

OSM Piątnica przyznała nagrody w corocznym rankingu dostawców mleka. W tegorocznej edycji ustanowiono dwie kategorie – za największą ilość dostarczonego surowca oraz za najwyższą jakość mleka. W każdej z kategorii wyróżniono 15 dostawców, a trzy osoby zostały podwójnie uhonorowane – zarówno za ilość, jak i za jakość surowca. Nagrodzeni rolnicy dostarczyli do Spółdzielni ze swoich gospodarstw łącznie ponad 47 mln litrów mleka.

Ranking OSM Piątnica ma wieloletnią tradycję. Każdego roku Spółdzielnia nagradza najlepsze gospodarstwa, a ich przedstawiciele otrzymują z rąk Prezesa OSM Piątnica Zbigniewa Kalinowskiego pamiątkowe statuetki. W tegorocznym rankingu po raz pierwszy wprowadzono kategorię „Sprzedaż wyjątkowej jakości mleka”, która wyłoniła dostawców o rekordowych wynikach jakościowych.

Sprzedaż wyjątkowej jakości mleka
Nowa kategoria w rankingu dostawców ma duże znaczenie dla OSM Piątnica, która szczególną uwagę zwraca na najwyższej jakości surowiec wykorzystywany do swoich produktów. Założenia rankingu jakościowego uwzględniają zawartość tłuszczu i białka w mleku, liczbę komórek somatycznych oraz jakość mikrobiologiczną mleka. Zwycięzców w tej kategorii wyłoniono z następujących przedziałów rocznej wielkości dostaw mleka: do 300 tys. litrów, od 300 - 500 tys. litrów, od 500 tys. - 1 mln litrów, od 1 do 2 mln litrów i powyżej 2 mln litrów.
– Dostarczając mleko do OSM Piątnica, dużą uwagę przywiązujemy do jakości surowca, która jest niezwykle ważna ze względu na obowiązujące w Spółdzielni normy – tłumaczy Marek Burzyński, nagrodzony w kategorii „Sprzedaż rekordowej ilości mleka” oraz w kategorii „Sprzedaż wyjątkowej jakości mleka” w przedziale powyżej 2 mln litrów. – Najwyższą jakość mleka udaje nam się uzyskiwać dzięki zapewnieniu bardzo dobrych warunków bytowania naszych zwierząt i ich ogólnego dobrostanu. Są to między innymi: odpowiednie żywienie krów, prawidłowa higiena doju czy należyta profilaktyka i leczenie zwierząt. Właściwe dbanie o stado jest gwarancją mleczności krów, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym.

Najwyższa cena skupu w Europie
OSM Piątnica od lat zapewnia swoim dostawcom najwyższą cenę za mleko. Obecnie Spółdzielnia płaci rolnikom aż 2,69 zł netto za 1 litra mleka (średnia cena w czerwcu), co stanowi najwyższą stawkę nie tylko w Polsce, ale i w całej Europie.
– Wysoka jakość surowca zawsze była dla nas na pierwszym miejscu. Już w latach 90. jako pierwsza spółdzielnia w Polsce wdrożyliśmy w Piątnicy kompleksowy program doskonalenia jakości surowca, a w 2019 roku wprowadziliśmy najwyższą klasę skupowanego mleka – premium, które jest wyjątkowo czyste mikrobiologicznie. Nasze normy znacznie przewyższają wymagania Unii Europejskiej – mówi Zbigniew Kalinowski, Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy. – Gwarantując rolnikom dobre ceny, otrzymujemy najlepszy surowiec, który daje nam możliwość oferowania naszym konsumentom najwyższej jakości produktów. Nasze coroczne wyróżnienia dla dostawców to wyraz podziękowania za zaangażowanie oraz ciężką pracę włożoną w produkcję mleka najwyższej jakości, a także motywacja dla pozostałych dostawców do uzyskiwania coraz lepszych efektów.
 
„Sprzedaż rekordowej ilości mleka” – wykaz producentów, którzy w 2023 roku dostarczyli największą ilość mleka do OSM Piątnica (ilość dostarczonego mleka w litrach)
1. Adam Pietruszyński - 10 169 149
2. Cezary Banach - 5 903 179
3. Wojciech Kowalewski   - 3 632 613
4. Ryszard Gocłowski - 3 427 612
5. Józef Dzięgielewski - 3 030 142
6. Dariusz Bruliński - 2 473 437
7. Paweł Grodzki - 2 287 406
8. Robert Domurat - 2 139 743
9. Iwona Wróblewska - 2 097 702
10. Marek Burzyński - 2 078 083
11. Wiesław Jastrzębski - 2 012 298
12. Marek Szabłowski - 1 983 764
13. Janusz Karwowski - 1 948 142
14. Mirosław Kwiatkowski - 1 916 500
15. Bogumił Truszkowski - 1 914 919
 
 
„Sprzedaż wyjątkowej jakości mleka” – wykaz producentów, którzy w 2023 roku dostarczyli do OSM Piątnica najwyższej jakości mleko
 
Dostawy powyżej 2 mln litrów:    
1. Marek Burzyński
2. Józef Dzięgielewski
3. Robert Domurat

Dostawy 1 mln litrów - 2 mln litrów:          
1. Marzena Dzwonkowska
2. Leszek Pruszkowski
3. Wojciech Ogonowski
Dostawy 500 tys. litrów - 1 mln litrów:      
1. Grzegorz Bazych
2. Waldemar Łada
3. Grzegorz Dąbrowski

Dostawy od 300 tys. litrów - 500 tys. litrów:           
1. Stefan Brajczewski
2. Dariusz Żebrowski
3. Zbigniew Bialuk

Dostawy do 300 tys. litrów:          
1. Marek Chomentowski
2. Tomasz Strzelecki
3. Agnieszka Tyszka

Współpraca