Polska Rolna - Nowy Przegląd Mleczarski

 
Polska Rolna Krzysztof Wróblewski
NIP: 53221314070
tel.: 601981690
www.polskarolna.pl
krzysztof.wroblewski@polskarolna.pl
redakcja@polskarolna.pl

Polska Rolna - Nowy Przegląd Mleczarski to portal internetowy, którego podstawowym celem jest wsparcie polskiego rolnictwa i przemysłu przetwórczego pracującego na jego rzecz.  Produkcja i przetwórstwo mleka to najsilniejsza gałąź naszej gospodarki rolnej.  W żadnym innym dziale rolnictwa nie ma tak ścisłego powiązania między ciężką pracą rolnika a przetwórstwem. Dodajmy, że przetwórstwem mleka zdecydowanie rządzi polski kapitał. Jednak jest też miejsce dla zagranicznych firm. Chcemy, aby nasz Portal był miejscem efektywnej i otwartej dyskusji wszystkich tych, którzy pracują na rzecz polskiej branży mleczarskiej. Poczynając od producentów mleka, poprzez przetwórców, na handlowcach kończąc. W tym łańcuchu niezwykle ważną rolę pełnią naukowcy wspierający rozwój produkcji i przetwórstwa mleka jak i firmy, które wprowadzają nowoczesną technikę do obór i zakładów przetwórczych. Tak.  Polskie mleczarstwo jest silne, ale ma też wiele słabości. Nade wszystko jest pod znacznie większą presją wielkich sieci handlowych niż mleczarstwo państw starej Unii Europejskiej. Ten fakt wymaga nie tylko dyskusji, ale też stworzenie mechanizmów obronnych. Czy na przykład stworzenie prawa regulującego funkcjonowanie wielkich sieci handlowych na poziomie unijnym mogłoby takim mechanizmem obronnym!  Z takim postulatem mogłyby wystąpić organizacje społeczne i branżowe reprezentujące polskiego mleczarstwo. Wiem, że są one podzielone, ale chyba mogą w tej materii uzgodnić wspólne stanowisko, aby politycy nowej ekipy rządowej, którzy mają dobre układy w Brukseli, zainteresowali tym postulatem kierujących Unią Europejską.
Jesteśmy nową firmą, niemniej stworzoną przez doświadczony zespół dziennikarzy, który od wielu lat śledzi i relacjonuje najważniejsze wydarzenia nie tylko w branży mleczarskiej, ale w całym rolnictwie. Piszący te słowa- Krzysztof Wróblewski - przepracował w prasie ugorowej prawie 42 lata. Zaczynał w Gromadzie Rolniku Polskim a kończył w Tygodniku Poradniku Rolniczym.   Najważniejszy jest fakt, że będziemy wspierani przez redaktor Annę Chachulską, która była założycielem i właścicielem Nowego Przeglądu Mleczarskiego. To dzięki jej osobowości, wiedzy, a nade wszystko ciężkiej pracy, Nowy Przegląd Mleczarski wyrobił sobie dobrą markę i dobrą pozycję na rynku.
Drodzy Czytelnicy liczymy na to, że pomożecie nam w redagowaniu naszego Portalu. Dołączcie do naszego Zespołu. Oczekujemy od Was informacji, komentarzy zarówno w formie pisanej jak i nagranych filmików.
Krzysztof Wróblewski redaktor naczelny.     
 

Współpraca