XXV Seminarium Postęp techniczny w przetwórstwie mleka TECHMILK cz. 2
XXV Seminarium Postęp techniczny w przetwórstwie mleka TECHMILK cz. 2

W dniach 21-23 lutego 2024, w Hotelu Gołębiewski w Mikołajkach odbyło się XXV Seminarium „Postęp techniczny przetwórstwie mleka – TECHMILK 2024”. Seminarium zorganizowała Katedra Inżynierii, Aparatury Procesowej I Biotechnologii Żywności Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytety Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Partnerem Seminarium była firma Tetra Pak, a współorganizatorami 44 firmy współpracujące z branżą mleczarską.

28 lutego 2024 r.


Współpraca