Zrównoważone Rozwiązania w Obliczu Aktualnych Wyzwań Branży Mleczarskiej
Zrównoważone Rozwiązania w Obliczu Aktualnych Wyzwań Branży Mleczarskiej

Wzrosty cen energii i surowców, unijne przepisy dotyczące ekologii i zrównoważonego rozwoju, a także oczekiwania konsumentów mają kluczowe znaczenie dla przyszłości sektora mleczarskiego. Polska zajmuje trzecie miejsce w produkcji mleka w Europie[1], dostarczając 10% jego całkowitej produkcji Unii Europejskiej. Wewnętrzny rynek absorbuje 66% sprzedaży produktów mleczarskich, przy czym eksport z Polski stanowi 34%[2].

06 lutego 2024 r.

sponsorowany

Współpraca