Polski handel zagraniczny produktami mlecznymi

W okresie pierwszych czterech miesięcy 2024 r. wpływy krajowej branży mleczarskiej z eksportu produktów mlecznych były mniejsze niż w tym samym okresie przed rokiem.

Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w okresie styczeń–kwiecień 2024 r. wartość wysyłki produktów mlecznych z Polski wyniosła 1,15 mld EUR i była niższa o 3,4% niż w okresie styczeń–kwiecień 2023 r. Jednocześnie na import tego asortymentu wydatkowano 567 mln EUR, tj. o ponad 1% więcej. Dodatnie saldo obrotów handlowych produktami mlecznymi w pierwszych czterech miesiącach 2024 r. ukształtowało się na poziomie 586 mln EUR, czyli niższym o 8% niż w analogicznym okresie 2023 r.

Sprzedaż produktów mlecznych do krajów Unii Europejskiej wygenerowała 68% wpływów uzyskanych z eksportu tego asortymentu ogółem. Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy, Czechy, Rumunia i Niderlandy.

Udział krajów pozaunijnych w wywozie produktów mlecznych z Polski stanowił 32%. Przychody uzyskane z eksportu wyniosły 372 mln EUR i były o 6% mniejsze niż w okresie styczeń-kwiecień 2023 r.

Największy udział w polskim eksporcie spośród krajów pozaunijnych miały: Algieria, Wielka Brytania, Ukraina i Arabia Saudyjska. Największe wpływy w pierwszych czterech miesiącach 2024 r. spośród produktów mlecznych uzyskano z eksportu serów i twarogów, mleka płynnego i śmietany, OMP i mleka zagęszczonego, lodów oraz masła i tłuszczów mlecznych.
 

Współpraca