Przyszła akcesja Ukrainy do UE wyzwaniem

Polska Rolna została zaproszona na debatę „Podsumowanie 20-lecia akcesji polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej”. Reprezentował nas Redaktor Naczelny Krzysztof Wróblewski. Debata odbyła się 14 czerwca br. na dziedzińcu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Gospodarzem wydarzenia był minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski, a gościem honorowym – były minister Roman Jagieliński. Podczas debaty zaproszeni goście mieli okazję do dyskusji: o negocjacjach akcesyjnych, obecności Polski we Wspólnocie oraz wyzwaniach, które stoją przed Polską i Unią Europejską.


Montaż: Adrianna Otyś

Współpraca