Spotkanie w siedzibie KZSM z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi

16 lutego br. w siedzibie KZSM Zw. Rew. w Warszawie, odbyło się spotkanie z Czesławem Siekierskim, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na którym poruszane były aktualne problemy i zagadnienia związane z sektorem mleczarskim.


W spotkaniu wzięli udział Przewodniczący Rad Nadzorczych i Prezesi Zarządów spółdzielni mleczarskich zrzeszonych w KZSM Zw. Rew. jak również, m.in.: Tomasz Nawrocki – Z-ca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lucjan Zwolak – Z-ca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Łukasz Jurkowski – Prezes Związku Pracodawców Eksporterów i Importerów Produktów Mleczarskich, Andrzej Kowalski – były Wiceminister Rolnictwa, były Dyrektor IERiGŻ, Janusz Gołos – Przewodniczący Rady AgroBiznesKlubu, a także Prezes Zarządu Grupy Mlekowita – Dariusz Sapiński wraz z Dyrektor Adrianną Sapińską, Prezes OSM Wart - Milk Irena Miedzińska wraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Jerzym Strumińskim, Prezes OSM  Koło – Czesław Cieślak, Prezes OSM Łowicz – Iwona Grzybowska wraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej – Tomaszem Chądzyńskim, Prezes MSM Mońki – Stanisław Jamiołkowski, Prezes SDM Wieluń – Marek Kapica, Prezes OSM Kosów Lacki – Andrzej Minarczuk, Prezes OSM Maluta – Ryszard Masalski, Przewodniczący Rady KZSM i Prezes Zarządu OSM Giżycko – Szczepan Szumowski, Prezes OSM w Głuchowie – Teresa Jędraszek, Prezes OSM Garwolin – Waldemar Paziewski wraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Tomaszem Błachnio, Prezes SM Mlekpol – Tadeusz Mroczkowski wraz z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Janem Zawadzkim, Prezes OSM Włoszczowa – Ryszard Pizior, Prezes SM Strzałkowo – Piotr Borowski, Członek Zarządu SM Rospuda – Mirosław Gliniecki i wielu innych.
​Spotkanie otworzył Waldemar Broś, Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew., który omówił aktualną sytuację na rynku mleka w Polsce i UE.

Podczas spotkania poruszono ważne dla mleczarstwa kwestie. Podczas spotkania Minister mówił o protestach rolników, Zielonym Ładzie i problemach wynikających z handlu z Ukrainą.
Po wypowiedzi Ministra Czesława Siekierskiego pytania zadawali przedstawiciele branży. Poruszono ważne dla mleczarstwa kwestie, takie jak, m.in.: 

  • Napływ produktów rolno-spożywczych z Ukrainy,
  • Ograniczenie wymogów Zielonego Ładu,
  • Wsparcie finansowe.

Minister Czesław Siekierski poprosił przedstawicieli branży mleczarskiej o dokładne sformułowanie ich tez i zapewnił, że odpowiednie departamenty w ministerstwie będą je analizować. 

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele prasy, radia i telewizji, tacy jak Paweł Kuroczycki Redaktor Naczelny Tygodnika Poradnika Rolniczego.

 

Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Waldemar Broś Prezes Zarządu KZSM
Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Waldemar Broś z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesławem Siekierskim
Czesław Cieślak Prezes OSM w Kole
Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wypowiedź Waldemara Brosia Prezesa KZSM
Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi wypowiedź mleczarzy i rolników
Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedź Czesława Siekierskiego MRiRW
Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi odpowiedź Czesława Siekierskiego MRiRW

Współpraca