Handel zagraniczny produktami mlecznymi

W 2023 r. wpływy krajowej branży mleczarskiej z eksportu produktów mlecznych były niższe niż w rekordowym 2022 r.


Według wstępnych danych Ministerstwa Finansów w całym 2023 r. wartość wywozu produktów mlecznych z Polski wyniosła 3,28 mld EUR (15,0 mld zł) i była o 9% niższa niż w 2022 r. Jednocześnie na import tego asortymentu do Polski wydatkowano 1,68 mld EUR (7,7 mld zł), o 5% mniej r/r.

Dodatnie saldo obrotów handlowych produktami mlecznymi w 2023 r. ukształtowało się na poziomie 1,60 mld EUR (7,3 mld zł), o 13% niższym niż w 2022 r.

Sprzedaż produktów mlecznych do krajów Unii Europejskiej wygenerowała 67% wpływów uzyskanych z eksportu (2,2 mld EUR, spadek o 15%). Głównymi odbiorcami produktów mlecznych na rynku unijnym były: Niemcy (18% wartości – 581 mln EUR), Czechy (7% – 232 mln EUR), Włochy (5% – 162 mln EUR), Rumunia (5% – 159 mln EUR) oraz Niderlandy (4% – 138 mln EUR) i Litwa (4% – 127 mln EUR).

Udział krajów pozaunijnych w wywozie produktów mlecznych z Polski stanowił 33%. Przychody uzyskane z eksportu wyniosły 1,1 mld EUR i były o 6% większe niż w 2022 r. Największy udział w polskim eksporcie spośród krajów pozaunijnych miały: Wielka Brytania (5% – 166 mln EUR), Algieria (5% – 152 mln EUR), Ukraina (3,5% – 114 mln EUR), Chiny (3% – 86 mln EUR), a także Arabia Saudyjska (2% – 63 mln EUR).

Największe wpływy uzyskano z eksportu serów i twarogów (1,2 mld EUR), mleka płynnego i śmietany (571 mln EUR), masła i tłuszczów mlecznych (374 mln EUR), OMP (352 mln EUR) i lodów (346 mln EUR).
 

Współpraca