Żywność Barwiąca - Kolory Tworzone Naturą. Nowa Propozycja Zentis

Coraz wyraźniej zarysowuje się trend wyboru na żywności, która pozbawiona jest dodatków oraz jest jak najmniej przetworzona.

Część osób woli zapłacić więcej za produkty lepszej jakości, w których składzie nie znajdzie się barwików sklasyfikowanych pod numerami ‘E’. W ten nurt idealnie wpasowuje się koncept żywności barwiącej. Aby lepiej zrozumieć, na czym polega jej fenomen, należy zacząć od odpowiedniego zdefiniowania tego pojęcia. Żywność barwiąca to składnik żywności, który pochodzi z jadalnych części roślin, owoców, warzyw lub alg. Surowce poddaje się procesowi fizycznej obróbki, w tym ekstrakcji, która prowadzona jest w sposób nieselektywny tzn., że właściwości surowców zostają zachowane w produkcie końcowym. Ma to na celu zachowanie w naszej żywności barwiącej nie tylko pigmentu ale również całej matrycy makro składników, występujących w bazowym surowcu. Sam proces ekstrakcji nieselektywnej, polega na wydobyciu z rośliny za pomocą wody wszystkich rozpuszczalnych składników, w tym także pigmentu. Łagodne warunki przetwarzania również pomagają zachować wszystkie właściwości danego surowca jak m. in. pigment i aromat.


Prezentacja przedstawiona podczas Konferencji TECHMILK 2023

 

 

Aby móc mówić o żywności barwiącej nie sposób nie wspomnieć o współczynniku wzbogacenia, który jest jednym z kryteriów, które rozróżnia czy dany koncentrat jest żywnością barwiącą czy nie. Definiuje się go jest jako stosunek zawartości pigmentu do składników odżywczych lub aromatycznych w żywności barwiącej w zestawieniu z analogicznym stosunkiem obliczonym dla surowca źródłowego. Wartość 6 jest uznawana jako granica między ekstrakcją selektywną a ekstrakcją nieselektywną. Dodatkowe pytania zawarte w tzw. drzewie decyzyjnym pomagają rozróżnić żywność barwiącą od dodatku barwiącego.

W Europie żywność barwiąca stosowana jest jako składnik, a nie dodatek do żywności, nawet jeśli pełni funkcję technologiczną (barwiącą). W UE żywność barwiąca na etykietach produktów jest oznakowana jako składnik, na przykład "koncentrat marchwi", bez numerów ‘E’. Dzięki swojemu naturalnemu pochodzeniu żywność barwiąca idealnie wpisuje się w nowo powstały trend „clean label”, na który zwraca uwagę coraz więcej konsumentów. Wielu producentów również chce stosować w swoich produktach żywność barwiącą, zamiast barwników oznaczanych literą ‘E’. Jest to spowodowane coraz większą świadomością społeczeństwa oraz powszechnym dostępem do źródeł jak np. szeroko rozumiany Internet, w którym barwniki z oznaczeniem ‘E’ nie są postrzegane w pozytywnym świetle.

W Europie funkcjonuje stowarzyszenie Natcol, które zrzesza producentów żywności barwiącej oraz proponuje zapisy dotyczące regulacji prawnych żywności barwiącej w UE. Aby produkt mógł zostać uznany za żywność barwiącą w świetle prawa musi spełnić cały szereg wymogów dotyczących wytwarzania, klasyfikacji i kontroli jakości. Etykietowanie zarówno w przypadku dostaw B2B (Business to Business) jak i gotowych produktów również jest odpowiednio regulowane. Koncentraty barwiące oferowane przez firmę Zentis pod marką Xtract spełniają wszystkie powyższe regulacje i posiadają status żywności barwiącej. To dla nas ważne aby w obecnym szybkim tempie zaspokajania potrzeb konsumentów, proponować w pełni naturalne rozwiązania z zakresu barwienia produktów spożywczych.

Żywność barwiąca jest najczęściej stosowana w cukiernictwie, nabiale i lodach, a także w napojach bezalkoholowych. To tylko kwestia czasu gdy kolejne gałęzie przemysłu spożywczego dostrzegą jej potencjał.

Wypowiedź Marka Szczepaniaka, szefa Działu Sprzedaży Barwników Zentis Polska, podczas Targów Expo Sweet

 

 

 


Współpraca