Dalszy spadek wartości produktów mlecznych na aukcji GDT

Na odbywającej się 2 lipca 2024 roku 359 aukcji Global Dairy Trade zanotowano kolejny spadek wartości produktów mlecznych. Indeks GDT spadł o -6,9% w stosunku do aukcji z dnia 18 czerwca 2024 roku. Średnia cena wyniosła 3782 USD/t.

Podczas aukcji na internetowej platformie, należącej do nowozelandzkiej spółdzielni mleczarskiej Fonterra, zanotowano spadek wartości oferowanych na platformie produktów mlecznych. Indeks cen GDT spadł z poziomu 1157 pkt., do poziomu 1077 pkt., co stanowi spadek o -6,9% w stosunku do aukcji z 18 czerwca 2024 roku.
Spośród ośmiu oferowanych na platformie produktów ser mozzarella nie był w dalszym  ciągu oferowany. Jedynie laktoza miała niewielką tendencją wzrostową, bo o 0,6%, pozostałe produkty spadły. Wzrosła ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 24138 t, wobec 16787 t na poprzedniej aukcji.
                           
Ceny prezentują się następująco:
  • Bezwodny tłuszcz mleczny – spadek o -10,7%, cena – 6517 USD/t;
  • Masło – spadek o -10,2%, cena – 6546 USD/t;
  • Maślanka w proszku – spadek o -5,1%, cena – 2672 USD/t
  • Ser Cheddar – spadek o -6,9%, cena – 3980 USD/t;
  • Laktoza – wzrost o +0,6%, cena – 804 USD/t;
  • Ser Mozzarella – nie był oferowany
  • Odtłuszczone mleko w proszku – spadek o -6,1%, cena – 2586 USD/t;
  • Pełne mleko w proszku – spadek o -4,3%, cena – 3218 USD/t;
 
Kolejna 360 aukcja GDT odbędzie się 16 lipca 2024 roku.

Współpraca