Zawsze "ekstra" od GEA Westfalia Separator

Branża producentów masła jest branżą wysoce skonsolidowaną i podlega rosnącej zmienności cen surowca, czyli tłuszczu mlecznego. Właśnie dlatego, do osiągnięcia wysokich standardów higienicznych, przy jednoczesnej opłacalności produkcji, wymaga się nowoczesnych procesów.

Z biegiem czasu technologia produkcji masła jest nieustannie doskonalona.

Wybór procesu zależy od istniejących urządzeń, strat, dostępnego czasu przetwarzania i inwestycji.

Najwyższe standardy higieniczne

Maszyna do produkcji masła typu BUE firmy GEA Westfalia Separator została skonstruowana zgodnie z projektem o najwyższych standardach higienicznych i sanitarnych jako serce zakładu produkcji masła. Posiada certyfikat USDA/FDA. Duże wymiary cylindrów zmaślających w masielnicy, separacja bębnowa z zintegrowanym chłodzeniem maślanki, dwustopniowy teksturyzator z zintegrowaną pompą do generowania wysokiej próżni, recyrkulacja maślanki i minimalne zastosowanie uszczelek są cechami charakterystycznymi siedmiu modeli maszyny BUE, które obejmują zakresy wydajności od 800 do 13000 kg gotowego masła na godzinę.

Dodatki są dozowane równomiernie do przepływu masła przez wyposażone w liczniki przepływu pompy dozujące. Zawartość wody może zostać wiarygodnie zmierzona dzięki technologii bliskiej podczerwieni (NIR) lub czujnikom pojemnościowym, umieszczonym w maszynie do produkcji masła. Pozwala to na łatwe automatyczne dozowanie dodatków. W połączeniu z systemem mierzącym zawartość wody, nowoczesne maszyny do produkcji masła zapewniają ciągłą i powtarzalną produkcję.

Projektowanie zakładu produkcji masła

Podczas projektowania zakładu produkcji masła, należy wziąć pod uwagę szereg czynników. Silos na masło, należy używać wyłącznie jako bufor w przypadku awarii maszyny pakującej lub podczas wymiany belki z materiałem opakowaniowym. Duża ilość niezapakowanego masła w silosie będzie prowadzić do problemów związanych z jakością. Należy sprawdzić średnicę oraz łuki rur prowadzących masło, aby utrzymać ciśnienie na możliwie najniższym poziomie.

Do czyszczenia należy wykorzystywać specjalny roztwór kaustyczny, zawierający krzemian do minimalizowania depozytów w rurach i na powierzchniach metalowych.

Warunkiem każdego podstawowego procesu mycia jest odpowiednie płukanie gorącą wodą. Już w trakcie projektowania, należy wyeliminować tzw. ślepe zaułki, aby zapobiec osadzaniu się tłuszczu w przewodach rurowych.

Pośrednie magazynowanie świeżego masła

Razem z tym jak maszyny do produkcji masła stały się coraz większe, masło musi być rozprowadzane na kilka linii pakujących.

Wymaga to dodatkowych rur, co skutkuje dodatkowym przystankiem w łańcuchu od maszyny produkującej masło do jego pakowania. W związku z tym, wzrasta też naprężenie na masło. Problemy jakościowe, takie jak wielowarstwowość oraz łamliwość masła spowodowane były właśnie tym mechanicznym naprężeniem. W zależności od położenia linii pakujących, masło musi być pompowane przy ekstremalnym ciśnieniu 12 bar. Przez to, że masło ma tendencję do krystalizacji kiedy nie jest w ruchu, pompy muszą pokonać początkowy opór w rurach poprzez generowanie ciśnienia o wartości 18 bar (1,5 razy większej niż normalne ciśnienie). Powoduje to ekstremalne naprężenie styczne w pompach i rurach. W związku z tym, każdy projekt zakładu produkcji masła, musi w szczególnej mierze uwzględniać przy projektowaniu jak najkrótsze możliwe odległości, odpowiednie wymiary rur, duże łuki na zakrętach i jakość powierzchni rur oraz unikanie krystalizacji powodowanej zbyt dużą ilością produktu w silosie masła.

Czas eksploatacji aż do 72 godzin

W celu uzyskania certyfikatu USDA/FDA, wszystkie zalecane wymagania higieniczne, zostały zastosowane naszych w masielnicach do produkcji masła. Obejmowało to zarówno parametry projektowe, takie jak minimalne użycie ilości uszczelek, ponowną ocenę promieni, materiałów uszczelniających i jakość powierzchni metalowych.

Zoptymalizowana konstrukcja higieniczna pozwala na kolejną zaletę, czas jednej produkcji można przedłużyć do 72 godzin. Specjalna technologia i elementy projektu, a także dojrzewanie śmietanki metodą „zimno-ciepło-zimno” mają pozytywny wpływ na strukturę i smarowność masła, dystrybucję wody i jej zatrzymywanie, a także pozytywny wpływ na wydajność produkcji. Maszyny do produkcji masła BUE mogą wytworzyć dyspersję wodną pomiędzy 3 i 4 цm, a zawartość tłuszczu w maślance mniejszą niż 0,6%.

 


Współpraca