46. Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie

W dniach 13-15 marca br. w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. dr. Antoniego Troczewskiego w Kutnie odbył się finał 46. Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. Głównym organizatorem olimpiady od lat jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie. Współorganizatorem jest Wydział Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 
W tegorocznej edycji Olimpiady udział wzięło 12 szkół z terenu całego kraju. W olimpiadzie udział biorą uczniowie szkół średnich kształcący się w zawodach: technik technologii żywności i technik przetwórstwa mleczarskiego.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Waldemar Broś – Prezes Zarządu KZSM Zw. Rew., Daniel Kowalik – Starosta kutnowski, Tadeusz Proczek – Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy, Iwona Grzybowska – Prezes Zarządu OSM Łowicz, Tomasz Frąsiak – Prezes Zarządu Zorina S.A.

Trzeciego dnia ogłoszono oficjalne wyniki tegorocznej edycji olimpiady. Zwyciężczynią  tegorocznej olimpiady w kategorii indywidualnej została Kinga Koza – uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza  Kościuszki w Łowiczu. Drugie miejsce zajęła Anna Bugajniak – uczennica  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie, a trzecie Anna Bury – uczennica z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2  Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza  Kościuszki w Łowiczu. Kolejne miejsca zajęli: Martyna Tylko, Klaudia Dobrogowska, Wiktoria Michalska, Magdalena Maślanka, Gabriela Soloch, Karina Wróblewska, Żochowska Kamila, Weronika Tomczak, Kacper Poletylo, Klaudia Agnieszka Szpejankowska, Zofia Jankowiak, Karina Anna Latała. Laureaci i finaliści Olimpiady zawodów III stopnia uzyskali uprawnienia do zwolnienia na maturze z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe zgodnie z postanowieniami Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ponadto 10 najwyżej sklasyfikowanych uczniów uzyskało uprawnienia do przyjęcia na I rok studiów na Wydziale Nauki o Żywności UWM w Olsztynie bez postępowania kwalifikacyjnego.

W klasyfikacji zespołowej zwyciężyła reprezentacja uczniów z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 Centrum Kształcenia Zawodowego im. Tadeusza  Kościuszki w Łowiczu. Drugie miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Stanisława Staszica we Włoszczowie, a trzecie Zespół Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w Rypinie. Zwycięzca klasyfikacji drużynowej – szkoła z Łowicza odebrała puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

XLVI Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie była finansowana z Funduszu Promocji Mleka.
 

Współpraca