Ceny skupu mleka w Polsce

Po utrzymującej się tendencji zwyżkowej w 2022 roku, od stycznia 2023 roku następuje korekta ceny mleka, która wyhamowała we wrześniu, a trend wzrostowy utrzymał się do grudnia 2023 r.

Według GUS średnia cena mleka w styczniu 2024 roku wynosiła 207,09 zł/hl, była mniejsza o 2,1% niż w grudniu 2023 oraz o 15,7% niż w styczniu 2023 r.

Zróżnicowanie cen mleka w województwach jest dość wyraźne. W styczniu 2024 r. najwyższą cenę uzyskiwali producenci z województw: podlaskiego 216,99 zł/hl, lubuskiego 211,58 zł/hl oraz opolskiego 210,80 zł/hl. Najmniejszą cenę z kolei wypłacano w województwach: małopolskim - 189,94 zł/hl, podkarpackim - 197,07 zł/hl oraz kujawsko-pomorskim - 198,52 zł/hl.
 

Współpraca