FILTRACJE MEMBRANOWE ALIMA FPT W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI WYSOKOBIAŁKOWEJ

Wyzwania rynkowe i oczekiwania konsumenckie stawiane branży spożywczej skłaniają producentów do ciągłego rozwoju, optymalizacji procesów w kierunku zwiększenia efektywności, a także w kierunku opracowania i poszerzania oferty innowacyjnych produktów. Szczególnie białka, z uwagi na cenne właściwości i funkcjonalność, wpisują się w obowiązujące trendy i skupiają uwagę producentów żywności. Wysoko rozwinięta technologia membranowa, ze względu na wysoką wrażliwość składnika, jakim jest białko, jest doskonałym rozwiązaniem do jego pozyskiwania i dalszej obróbki.


Separacja cennych składników żywności wymaga operacji technologicznych, takich jak oczyszczanie, zagęszczanie czy frakcjonowanie. ALIMA Food Processing Technology, czołowy dostawca techniki
i technologii membranowej dla przemysłu mleczarskiego i spożywczego, od ponad 20 lat działa w branży spożywczej, produkując technologie szyte na miarę danej aplikacji.
Ogromny potencjał zastosowania filtracji membranowej oraz szeroki zakres skali, w jakiej można wykonać urządzenia-od niewielkich, przerabiających kilka litrów stacji laboratoryjnych, przeznaczonych do celów badawczych, poprzez instalacje półtechniczne, przemysłowe, aż po kompletne linie technologiczne, przetwarzające nawet kilka milionów litrów surowca na dobę, daje zakładom możliwość odzyskania wartości z surowców do tej pory zupełnie niewykorzystanych. Główną zaletą tej technologii jest przede wszystkim brak ingerencji w składniki odżywcze na poziomie biochemicznym i zachowanie najcenniejszych wartości przetwarzanych surowców, przy jednoczesnym utrzymaniu optymalnej wydajności i opłacalności produkcji. W rezultacie możliwe jest uzyskanie produktu o wysokiej czystości i wartości odżywczej, bez konieczności stosowania zbędnych dodatków funkcjonalnych. Po odpowiednim przygotowaniu stanowią bardzo specyficzne, wartościowe i konkurencyjne produkty stosowane w branży spożywczej, a nawet farmaceutycznej.
Jeszcze do niedawna technologie membranowe, popularnie stosowane w przemyśle, ograniczały się do zagęszczania serwatki jako produktu ubocznego celem późniejszej utylizacji. Dziś wszelkie kombinacje linii zawierających szereg filtracji różnego typu zapewnia pełne wykorzystanie surowców, rozwijając tym samym rynek ciekawych i innowacyjnych produktów. Jednym z nich są koncentraty oraz izolaty białek serwatkowych (WPC), pozyskiwane właśnie dzięki zaawansowanej technologii membranowej.
Poprzez coraz szersze zastosowanie filtracji membranowych mleczarnie mogą rozszerzać produkcję i wprowadzać innowacyjne produkty, oferując konsumentom żywność najwyższej jakości o niskim stopniu przetworzenia.
ALIMA FPT (Food Processing Technology) to utworzony w 2001 roku dział Firmy ALIMA-BIS, który na przestrzeni 20 lat wyspecjalizował się w zakresie zagadnień technicznych i technologicznych dotyczących pozyskania i przetwórstwa mleka oraz przetwarzania innych surowców przemysłu spożywczego.
Obecnie jest wiodącym na runku producentem i dostawcą nowoczesnych technologii i instalacji dla przemysłu spożywczego. Jako firma inżynieryjna zapewnia technologię, profesjonalne doradztwo, kompleksowe wykonawstwo projektów oraz pełen serwis urządzeń do filtracji membranowej. Dysponuje nowoczesnym parkiem technologiczno–produkcyjnym, zlokalizowanym w centrali firmy w Środzie Wielkopolskiej, gdzie powstają urządzenia wykorzystujące nowoczesne zdobycze technologii i rozwiązania odpowiadające oczekiwaniom Przemysłu 4.0.
www.alimafpt.com.pl

 
Alima FPT specjalizuje się w kompletnych liniach technologicznych, przetwarzających nawet kilka milionów litrów surowca na dobę.
Kompletna linia technologiczna stanowiąca zespół siedmiu urządzeń filtracji UF, MF, NF, RO, RO – Polisher. Linia obejmuje sekcję
Ultrafiltracja o wydajności zasilania 17000 l mleka na godzinę

Współpraca