Podczas VI Europejskiego Forum Rolniczego, które odbyło się w Jasionce koło Rzeszowa z Ryszardem Borysem - Prezesem Dolnośląskiej Izby Rolniczej oraz z Waldemarem Jankowskim - Wiceprezesem Dolnośląskiej Izby Rolniczej rozmawiał o sytuacji małych i średnich firm skupujących zboże o protestach, sytuacji na rynku zbóż i zielonym ładzie rozmawiał Krzysztof Wróblewski - redaktor naczelny Polski Rolnej.

Krzysztof Wróblewski - redaktor naczelny Polska Rolna z Waldemarem Jankowskim - wiceprezesem Dolnośląskiej Izby Rolniczej

Współpraca