Konferencja Naukowa „Polskie rolnictwo – 20 lat w UE"

20 czerwca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja naukowa pt. „Polskie rolnictwo – 20 lat w UE". Wydarzenie zgromadziło wielu ekspertów, naukowców oraz przedstawicieli branży rolniczej, którzy podsumowali dwie dekady obecności Polski w Unii Europejskiej.

Konferencję otworzył Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który w swoim przemówieniu podkreślił znaczący postęp, jaki dokonał się w polskim rolnictwie dzięki integracji z UE. Zwrócił uwagę na wzrost konkurencyjności polskich produktów rolnych na rynku europejskim oraz na znaczne środki unijne, które przyczyniły się do modernizacji sektora.

Podczas sesji plenarnej, dr inż. Bogdan Pomianek z Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej MRiRW zaprezentował analizę wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na polskie rolnictwo. Jego prezentacja obejmowała, m.in. wzrost wydajności produkcji rolnej, poprawę standardów jakości oraz wsparcie dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.

Następnie prof. dr hab. Stanisław Krasowicz poruszył temat zmiany produkcji rolniczej w Polsce w latach 2004-2023.

Kolejnym prelegentem była dr Iwona Szczepaniak z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, która omówiła zmiany strukturalne w polskim rolnictwie. Skupiła się na kwestiach demograficznych, zmianach w strukturze gospodarstw rolnych oraz na rosnącej roli technologii w rolnictwie.

Po przerwie drugą część konferencji otworzył mgr Łukasz Komorowski z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa  przedstawiając temat zmian społecznych w rolnictwie i jego otoczeniu.

Następnie dr hab. Grzegorz Siebielec z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego opowiedział o środowiskowych skutkach realizacji WPR w Polsce.

Ostatnim wykładem w tej sesji było wystąpienie prof. dr. hab. Jacka Kulawiaka na temat ryzyka katastroficznego i resilince w gospodarce żywnościowej. 

W trakcie paneli dyskusyjnych uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniami i najlepszymi praktykami. Jednym z głównych tematów dyskusji były wyzwania związane z ochroną środowiska i adaptacją rolnictwa do zmian klimatycznych. Eksperci podkreślili potrzebę dalszego inwestowania w innowacje i zrównoważone technologie rolnicze.

W trzeciej części konferencji uczestnicy mogli posłuchać debaty pt. „Doradztwo, biznes, nauka",  którą poprowadził prof. dr hab. Wiesław Oleszek z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego. Udział w debacie wzięli: dr inż. Andrzej Gantner z  Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców; mgr inż. Marek Krysztoforski z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – Oddział w Radomiu, prof. dr hab. Mariusz Matyka z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego; prof. dr hab. Monika Stany z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowe oraz prof. dr hab. Marek Wigier z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.

Konferencja zakończyła się sesją pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy mogli bezpośrednio zwrócić się do prelegentów z nurtującymi ich kwestiami. Podsumowując wydarzenie, wszyscy zgodzili się, że choć polskie rolnictwo osiągnęło wiele sukcesów, to wciąż stoi przed nim wiele wyzwań wymagających współpracy na poziomie krajowym i europejskim.

Konferencja „Polskie rolnictwo 20 lat w UE" była ważnym forum wymiany wiedzy i doświadczeń, podkreślającym znaczenie integracji europejskiej dla rozwoju polskiego sektora rolnego.


Współpraca