Pierwsza sieć liderek wiejskich z KGW w Polsce

25 kobiet z 25 kół gospodyń wiejskich z całej Polski – liderek wiejskich, które chcą działać społecznie w swoich miejscowościach, wzięło udział w pierwszej edycji projektu „Sieć Liderek Wiejskich”. W ciągu pięciu spotkań tworzyły sieć wsparcia i wymiany doświadczeń, dzięki której będą mogły dalej się rozwijać i działać dla swoich małych społeczności.


Kobiety – liderki, działające w kołach gospodyń wiejskich mają świetne inicjatywy, organizują ciekawe imprezy, aktywizują mieszkańców wsi, pozyskiwaniu fundusze, które pozwalają im na realizację nowych przedsięwzięć. Ale też potrzebują wsparcia i rozwijania umiejętności liderskich, by jeszcze lepiej działać i pociągać za sobą swoich sąsiadów. Naprzeciw im wyszła im Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej i projekt „Sieć Liderek Wiejskich”.
W ramach projektu uczestniczki wzięły udział w cyklu 5 dwu- lub trzydniowych szkoleń z zakresu przywództwa, rozwiązywania sytuacji konfliktowych w organizacji, komunikacji i wystąpień publicznych, budowania partnerstw i współpracy. W ramach spotkań odbyły się także sesje dyskusyjne, podczas których uczestniczki wymieniały się poglądami i doświadczeniami na tematy ważne dla rozwoju obszarów wiejskich takich jak: demografia, edukacja, ochrona środowiska oraz współpraca z samorządem i innymi organizacjami i strajkami rolników.

Co zyskały uczestniczki przez udział w projekcie?
Udział w projekcie pozwolił uczestniczkom poznać osoby, z którymi łączą ich wspólne cele w zakresie w rozwoju osobistego i rozwoju waszych organizacji. Podczas zajęć rozwijały umiejętności liderskie, poznają lepiej swoje predyspozycje i umiejętności oraz sposoby radzenia sobie ze stresem i porażką. Uczestniczki wzięły udział w warsztatach z komunikacji, negocjacji i wystąpień publicznych. Poznały sposoby budowania i motywowania zespołu oraz rozwiązywania konfliktów w organizacji. Nade wszystko poznały osoby, które będą dla ich wsparciem i partnerem różnych przedsięwzięć w przyszłości.

- Ten czas to dla mnie osobiście wielka lekcja. Umocniło mnie to w przekonaniu, że to, co robię jest słuszne i potrzebne i że jestem w odpowiednim miejscu i czasie, by móc realizować zadania, które dzięki „Sieci Liderek Wiejskich” jest pomnożyły, ożyły i są realne do wykonania. – Joanna Kowalska, przewodnicząca KGW Laski z Baranówki (woj. warmińsko-mazurskie), uczestniczka projektu.

- Wspaniała przygoda życia, tyle pięknych osób, ogrom ciepła... musicie pamiętać, że prywatnie każda przecież ma jakieś swoje troski i ciężar doświadczeń, obowiązki domowe i brak czasu dla siebie, ale na szkolenie.....JAK NA SKRZYDŁACH:-) – Anna Jackowska, KGW w Kiełczewie, woj. mazowieckie.

- Projekt „Siec Liderek Wiejskich”, w którym brałam udział, był strzałem w dziesiątkę w moich działaniach społecznych. Nie spodziewałam się, że tak wiele cennych informacji, porad oraz pomysłów na projekty do zrealizowania otrzymam w tak krótkim czasie. Tych pięć spotkań to także wiedza o sobie, spojrzenie  z innej perspektywy na działania, odkrycie słabych i mocnych stron, ale też odnalezienie siebie i dbanie o własne dobro. To  wskazanie drogi do zmian i  skutecznego  przeprowadzenia  ich w swoim KGW.  […] Co dla mnie bardzo ważne, udało się zebrać liderki w różnym wieku, z różnym doświadczeniem w pracy liderskiej. Mogłyśmy w międzypokoleniowej grupie uczyć się od siebie i nawiązać tak bliskie relacje. Osiągnęłyście ( też bardzo ważny) cel  tego projektu, czyli dalszą współpracę, plany, wspólne projekty grupy, utrzymywanie kontaktów, przekazywanie sobie wiedzy o działaniach oraz planowanie kolejnych spotkań. – Maria Bożyk, KGW Luboszewianki, woj. kujawsko-pomorskie.

Zdobytą wiedzę i doświadczenie liderki będą wykorzystywać w dalszej swojej pracy dla lokalnych społeczności, a ich profesjonalizm pozwoli na rozwój samych organizacji, jakimi są koła gospodyń wiejskich, których w Polsce jest ponad 15 tys. KGW skupiają się przede wszystkim na budowaniu relacji w lokalnej społeczności i relacji między członkami koła, są lokalnymi animatorami życia obywatelskiego i kulturalnego działającymi głównie w oparciu o wolontariat, zdiagnozowane samodzielnie potrzeby i zgodnie z „cyklem” życia społeczno-kulturalnego swojej gminy czy miejscowości. Dlatego działania w projekcie „Sieć Liderek Wiejskich” były nastawione na umiejętności miękkie i na budowaniu sieci wzajemnego wsparcia między kobietami, uczestniczącymi w projekcie, by skutecznie podejmowały te oddolne inicjatywy i prowadziły je w sposób trwały.

Uczestniczki I edycji projektu „Sieć Liderek Wiejskich”:
lp. Imię Nazwisko Województwo KGW
1 Anna Babiarz warmińsko-mazurskie Koło Gospodyń Wiejskich w Ołowniku
2 Katarzyna Bącal dolnośląskie Koło Gospodyń Wiejskich w Pogwizdowie
3 Agnieszka Biś łódzkie Koło Gospodyń Wiejskich w Kolonii Myśliwczów
4 Maria Jolanta Bożyk łódzkie Koło Gospodyń Wiejskich Luboszewianki
5 Marta Choroszczyńska zachodniopomorskie Koło gospodyń Wiejskich Jagodzianki w Jezierzanch
6 Agata Dąbrowicz-Nowak łódzkie Koło Gospodyń Wiejskich w Bielicach
7 Barbara Falkowska kujawsko-pomorskie Koło Gospodyń Wiejskich  Łążynianki
8 Elżbieta Figat mazowieckie Koło Gospodyń Wiejskich " Orłowianka
9 Krystyna Gajdemska kujawsko-pomorskie Koło Gospodyń Wiejskich w Czarnowie
10 Izabela Itrich-Hopa pomorskie Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wiejskich w Sławkach
11 Anna Jackowska mazowieckie Koło Gospodyń Wiejskich w Kiełczewie
12 Małgorzata Jakubowska wielkopolskie Koło Gospodyń Wiejskich w Grabowie Królewskim
13 Joanna Kowalska warmińsko-mazurskie Koło Gospodyń Wiejskich Laski z Baranówki
14 Małgorzata Maziarczyk lubelskie Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Stoczku
15 Magdalena Mikuła Zachaś kujawsko-pomorskie Koło Gospodyń Wiejskich Szczypta Lubczyku
16 Regina Musiał małopolskie Koło Gospodyń Wiejskich w Szklanej
17 Monika Nowak lubelskie Koło Gospodyń Wiejskich "Piotrkowianki" w Piotrkowie Pierwszym
18 Joanna  Skwarek lubelskie Koło Gospodyń Wiejskich w Świderkach
19 Magdalena Stepaniuk lubelskie Koło Gospodyń Wiejskich w Radawcu Dużym Radawczanki
20 Krystyna Talaga lubuskie Koło Gospodyń Wiejskich Aktywny Kalsk
21 Agnieszka Wącławska małopolskie Koło Gospodyń Wiejskich w Żarnowicy
22 Justyna Wiszniewska pomorskie Koło Gospodyń Wiejskich Mierzyno
23 Małgorzata Zawada wielkopolskie Koło Gospodyń Wiejskich w Gąsinie
24 Ewa Żerebecka dolnośląskie Koło Gospodyń Wiejskich w Bystrzycy
25 Ewa Chacińska mazowieckie Koło Gospodyń Wiejskich w Dobczynie
 

 
Sieć Liderek Wiejskich
Sieć Liderek Wiejskich

Współpraca