Podziękowania dla Prezesa Sapińskiego od mleczarzy z Dolnego Śląska

List wystosowany przez Pana Jerzego Lelitę do Prezesa SM Mlekovita Dariusza Sapińskiego w sprawie przyłączenia SM KaMos do Grupy Mlekovita.


Szanowny Panie Prezesie !
Działając w imieniu członków Spółdzielni Mleczarskiej KaMos w Kamiennej Górze proszę przyjąć wyrazy szacunku i serdeczne podziękowania - za dokonany proces połączenia SM KaMos z SM Mlekovita. Z wdzięcznością przyjmujemy fakt, że Mlekovita z Wysoka Mazowieckiej - największy spółdzielczy podmiot mleczarski w kraju pod Pana przewodnictwem przychodzi ,,z wysoka" i dostrzega mały, lokalny zakład mleczarski proponując wspólną pracę - ubogacającą nas wzajemnie. Ziemia sudecka i rolnicy z nią związani od pokoleń zakorzenieni w prowadzeniu rodzinnych gospodarstw i produkcji mleka, dostrzegają wymogi czasów, a dokonany proces integracyjny przyjmują z wdzięcznością w przeświadczeniu, że razem możemy osiągnąć więcej. Wyroby produkowane przez SM KaMos tak bardzo zakorzenione w naturze opieczętowane znakiem jakości ,,Jakość Tradycja", gdzie praca ludzka przy ich produkcji, to nie dopełnienie, lecz nadrzędna rola ubogacająca wyroby wkładem serca pracowników. Potęga marki Mlekovita zobowiązuje. Dokonany proces transformacji to wezwanie dla nas wszystkich do dalszej pracy dla dobra Spółdzielni, którą razem tworzymy. Wierzymy głęboko, że nasza wspólna praca przyczyni się do szybszego rozwoju gospodarczego Dolnego Śląska, w tym ziemi Kamiennogórskiej. Wierzymy głęboko, że spółdzielnia Mlekovita dysponująca największym produkowanym asortymentem nabiałowym w Europie wzbogaci ofertę o wyroby produkowane przez KaMos, co zaspokoi oczekiwania każdego konsumenta. Szanowny Panie Prezesie - proszę przyjąć wyrazy szacunku i podziękowania. Praca, którą Pan wykonuje ubogaca nie tylko Spółdzielnię, którą Pan kieruje, ale też polskie mleczarstwo. Życzę, aby na dalszej mlecznej drodze życia towarzyszyło Panu wizjonerskie spojrzenie w przyszłość, tak jak ma to miejsce dotychczas, a Polska produkcja mleka rozwijała się dla dobra producentów mleka jak i całego Narodu. 

Współpraca