Zebranie Przedstawicieli OSM Kosów Lacki

18 czerwca br. odbyło się Zebranie przedstawicieli OSM Kosów Lacki, w którym wzięło udział 28 z 39 delegatów. Zebranie odbyło się w zajeździe Forest w Kosowie Lackim.


Obrady otworzył przewodniczący rady nadzorczej Tadeusz Wojtyra. Na początku przeprowadzono wybory prezydium walnego. Jego przewodniczącym został Tadeusz Wojtyra, sekretarzem Łukasz Niemierka, a mężami zaufania Dariusz Sówka i Piotr Ołdakowski.
W skład komisji mandatowej weszli: Ryszard Lipka – przewodniczący, Edmund Oleszczuk – sekretarz i Jolanta Oleszczuk – członek. 
Po sprawdzeniu listy obecności przedstawicieli komisja mandatowa stwierdziła, że na 39 przedstawicieli na zebraniu było obecnych 28. 
Do komisji wniosków i uchwał zostali wybrani: Marek Robak – przewodniczący, Roman Tomczuk – sekretarz i Adam Fabijański – członek.
Po przebrnięciu przez wymogi proceduralne, sprawozdanie z działalności zarządu za 2023 rok wygłosił prezes Andrzej Minarczuk. Stwierdził, że był to bardzo trudny rok oraz nadmienił, że średnia cena zapłacona w 2023 roku za mleko  wyniosła 2,0 zł. Pod względem ilości skupowanego mleka dominowała gmina Sterdyń, na drugim miejscu uplasowała się gmina Kosów Lacki, a na trzecim Ceranów. Ogólnie w 2023 roku skupiono surowiec z terenu 19 gmin.
Znaczną część tego sprawozdania zawiera film dołączony do relacji Polski Rolnej z Walnego.
Sprawozdanie z działalności rady nadzorczej przedstawił jej przewodniczący Tadeusz Wojtyra.  Przewodniczący podkreślił, że w ubiegłym roku pracownicy OSM Kosów Lacki przerobili więcej surowca niż w 2022 roku, za co im podziękował. Tadeusz Wojtyra podziękował także Andrzejowi Minarczukowi i Mikołajowi Żdanukowi za zarządzanie w niezwykle trudnym dla mleczarstwa roku. Film ze sprawozdania dołączony został do relacji. 
Podczas obrad  przewodniczący Tadeusz Wojtyra i prezes Andrzej Minarczuk podziękowali odchodzącym z OSM Kosów Lacki pracownikom – Mikołajowi Żdanukowi – wiceprezesowi i Barbarze Kiradze – głównej księgowej, która przeszła na emeryturę.
Następnie raport wygłosiła Sylwia Tkaczyk – biegły rewident Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich. Część tego raportu jest dostępny w relacji Polski Rolnej. 
W  Walnym wzięli również udział: redaktor naczelny Tygodnika Poradnika Rolniczego: Paweł Kuroczycki oraz redaktor naczelny Polski Rolnej Krzysztof Wróblewski. Film z ich wypowiedziami jet dostępny w relacji.
Na zakończenie przewodniczący złożył wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi, którego delegaci jednogłośnie udzielili.

Filmy z ich wystąpienia są dołączone do tej relacji.

 
podziękowania odchodzącym z OSM Kosów Lacki pracownikom: Mikołajowi Żdanukowi – wiceprezesowi i Barbarze Kiradze – głównej księgowej, która przeszła na emeryturę
Krzysztof Wróblewski Redaktor Naczelny Polski Rolnej
Paweł Kuroczycki Redaktor Naczelny Tygodnika Poradnika Rolniczego
Tadeusz Wojtyra Przewodniczący RN OSM Kosów Lacki
sprawozdanie z lustracji
Sylwia Tkaczyk Biegły Rewident KZSM

Współpraca