Podczas VI Europejskiego Forum Rolniczego, które odbyło się w Jasionce koło Rzeszowa z Ryszardem Borysem - Prezesem Dolnośląskiej Izby Rolniczej o protestach, sytuacji na rynku zbóż i zielonym ładzie rozmawiał Krzysztof Wróblewski - redaktor naczelny Polski Rolnej.


Współpraca