Skazani na współpracę z Ukrainą?
Skazani na współpracę z Ukrainą?

20 czerwca w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja naukowa pt. „Polskie rolnictwo – 20 lat w UE". Wydarzenie zgromadziło wielu ekspertów, naukowców oraz przedstawicieli branży rolniczej, którzy podsumowali dwie dekady obecności Polski w Unii Europejskiej. Konferencję otworzył Czesław Siekierki Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W swoim przemówieniu podkreślił znaczący postęp, jaki dokonał się w polskim rolnictwie dzięki integracji z UE. Zwrócił uwagę na wzrost konkurencyjności polskich produktów rolnych na rynku europejskim oraz na znaczne środki unijne, które przyczyniły się do modernizacji sektora.

30 czerwca 2024 r.


Współpraca