11- 14 czerwca w Hotelu Mrągowo Resort & Spa, odbyło się – 30 Jubileuszowe Sympozjum InnoDairy Technika i Technologia w Przemyśle Mleczarskim zorganizowane przez Katedrę Mleczarstwa i Zarządzania Jakością Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Podczas sympozjum uczestnicy mogli wysłuchać wykładu Janusza Kroll oraz Aleksandry Olech z firmy A-LMA-BIS.


Współpraca